• سنسور و آنالیزور ارتعاشات جمب / Cemb Portable Vibration Analyzer and Balancer N600

سنسور و آنالیزور ارتعاشات جمب / Cemb Portable Vibration Analyzer and Balancer N600

 • تولیدکننده: CEMB
 • مدل کالا: N600 CEMB
ORDER
سنسور و آنالیزور N600 برای آنالیز ارتعاشات ، تعادل ایستا و پویا ، نظارت بر وضعیت و تشخیص دستگاه های پیشرفته مورد استفاده می باشد.
FUNCTIONS: 
 • Measurement of the overall vibration value (acceleration, velocity, displacement)
 • Vibration phase measurement
 • Analysis of vibration in the frequency range
 • Monitoring overall vibration in relation to time or velocity (Bode plot)
 • Balancing of rotating bodies in operating conditions on 1 or 2 planes
 • Waveform
UNITS OF MEASUREMENT:
 • Acceleration: [g]
 • Velocity: [mm/s] or [inch/s]
 • Displacement: [μm] or [mils]
 • Frequency: [Hz] or [Cpm]
 
دانلود دیتاشیت

کالاهای مرتبط