• پوزیشنر الکتروپنوماتیک جمو/ GEMÜ Electro-pneumatic positioner

پوزیشنر الکتروپنوماتیک جمو/ GEMÜ Electro-pneumatic positioner

  • تولیدکننده: GEMU
  • مدل کالا: 1436000Z1ECON0001050
ORDER
GEMÜ Electro-pneumatic positioner
Model: 1436000Z1ECON0001050

 
پوزیشنر الکتروپنوماتیک جمو بر روی شیر کنترل پنوماتیک برای تعیین موقعیت شیر (متغیر کنترلی X ) به سیگنال کنترلی ( نقطه تنظیم W) نصب می شود.
پوزیشنر سیگنال کنترلی الکتریکی از سیستم کنترلی را با زاویه چرخشی یا حرکتی شیر کنترل مقایسه می کند و یک سیگنال فشار ( متغیر خروجی Y ) برای اکچوئیتر پنوماتیک می فرستند.
پوزیشنر عمدتا شامل سیستم سنسور حرکتی الکتریکی، یک ماژول i/p آنالوگ با یک تقویت کننده هوا و یک میکروکنترلر
هنگامی که یک انحراف از نقطه تنظیم رخ می دهد، محرک یا تخلیه می شود یا پر از هوا.
در صورت لزوم، تغییرات فشار سیگنال را می توان با یک مقدار محدود کرد.

مشخصات:
 
Item number:   88429206
Description    
 
Type 1436 Positioner, electro-pneumatic cPos
Fieldbus 000 Without
Accessory Z Accessory
Action 1 Single acting
Device version ECON Positioner Economy
Flow rate 01 150 l/min
Travel sensor version 050 Potentiometer, 50 mm length

دانلودها:
دیتاشیت

 

کالاهای مرتبط