• کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک / Fluke 725 Multifunction Process Calibrator

کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک / Fluke 725 Multifunction Process Calibrator

  • تولیدکننده: FLUKE
  • مدل کالا: 725
ORDER
کالیبراتور مولتی فانکشن فلوک مدل 725

Fluke 725 Multifunction Process Calibrator 

مشخصات کلیدی

  • قدرتمند، استفاده راحت و کاربری ساده
  • اندازه گیری volts, mA, pressure, RTDs, thermocouples, frequencyو ohms به منظور تست سنسور ها و ترانسمیترها
  • شبیه سازی volts dc, mA, thermocouples , RTDs, frequency, ohmsو pressure به منظور کالیبره کردن ترنسمیترها
 

کالاهای مرتبط