• سیستم کلرزنی دوزینگ گراندفوس همراه با قطعات یدکی / Grundfos dosing and chlorinator system spare parts

سیستم کلرزنی دوزینگ گراندفوس همراه با قطعات یدکی / Grundfos dosing and chlorinator system spare parts

ORDER
سیستم کلرزنی دوزینگ گراندفوس همراه با قطعات یدکی
Grundfos dosing and chlorinator system spare parts

 
System Spare Parts
Item Part Number/ Description
1 10.1720-4
worm
material: steel
gear ratio: 10:1
2 10.5520-400
piston
material: steel
3 10.2041-42
sliding plug
type: 252, 252/2, 253, 253/2
4 10.5525-400
pressure spring
material: spring steel
conductor: 3.60 mm
diameter: 28.00 mm
length: 53.90
spring action: 357.000
spring rating: 14.200
5 10.5796-401
diaphragm protection system
type: 251
6 10.4796-401
bead diaphragm
material: PTFE
diameter: 96.50 mm
thickness: 1.10 mm
type: 253, 283, 285
type2: 100, 105, 19, 20, 27, 33, 40, 43, 52, 55, 67, 70, 80
83
7 10.5840-301
dosing head
material: PVC
delivery rate: 10.00, 19.00, 23.00, 27.00, 32.00, 33.00
38.00, 40.00, 54.00, 55.00
version: finished part
pressure: 10.00 bar
dosing head size: 3                                                                                           type:253
8 52.163
O-RING
perbunan, 70
outside diameter: 80.20 mm
inner diameter: 75.00 mm
material thickness: 2.60 mm
9 10.4846-400
adjusting button
material: ABS
version: black
10 10.6355-400
deaeration valve
type: 251, 252, 253
11 10.6355-400
deaeration valve
type: 251, 252, 253
12 10.6355-400
deaeration valve
type: 251, 252, 253
13 52.122
O-RING
perbunan, 70
outside diameter: 10.00 mm
inner diameter: 7.00 mm
material thickness: 1.50 mm
14 50.540
guard ring
diameter: 10.00 mm
thickness: 1.00 mm
material: spring steel
15 10.5793-400
worm gear
material: bronze
gear ratio: 10:1
connection: parallel key
16 10.615-414                                                                                                         valve
gasket: EPDM
material: PP
ball: PTFE
seat: PTFE
connection: 11/4" 
 
17 52.136
O-RING
FKM, black, 70
outside diameter: 28.88 mm
inner diameter: 21.82 mm
material thickness: 3.53 mm
18 50.568
hexagon screw
thread: M 8
length (mm): 35.00 mm
V2A
DIN: 933
19 51.504
NEEDLE BEARING
external diameter: 40,00
inner diameter: 30.000 mm
thickness: 17.000 mm
20 50.506
guard ring
diameter: 30.00 mm
thickness: 1.50 mm
material: spring steel
21 10.4868-400
eccentric
material: steel
22 10.239
cord
material: Viton
colour: black
type: 237, 257, 257/2, 270
23 10.227                                                                                                                 ball
diameter: 16.00 mm
material: glass
version: grinded
24 52.212
O-RING
perbunan, 70
outside diameter: 33.00 mm
inner diameter: 28.00 mm
material thickness: 2.50 mm
25 50.608
spiral clamping pin
C-steel
length: 14.00
diameter: 2.50 mm
26 50.1139
parallel key
steel, 16.00, 4.00 mm
hight: 4.000 mm
27 50.1282
adjusting washer
outside diameter: 16.00 mm
inner diameter: 10.00 mm
material: steel
28 10.4145-300
worm shaft
material: steel
gear ratio: 15,5:1
29 10.5785-300
piston
material: steel
30 10.5325-400
sliding plug
type: 254, 255, 255/2, 257, 283, 283/2
31 10.490-4
pressure spring
material: spring steel                                                                                            conductor: 3.20 mm
diameter: 30.00 mm
length: 134.00
spring action: 144.400
spring rating: 3.924
32 10.5737-400
AMS-kpl.
diaphragm protection system
33 10.5569-400
dosing diaphragm
material: PTFE
diameter: 155.00 mm
thickness: 1.30 mm
type: 254, 286
type2: 102, 111, 143, 149, 170, 175, 213, 222, 291, 42, 85
34 10.5369-301
dosing head
material: PVC
delivery rate: 102.00, 111.00, 143.00, 170.00, 175.00
213.00, 222.00, 291.00, 50.00, 85.00
version: finished part
pressure: 10.00 bar
type: 254, 286
35 10.2013-3
worm shaft
material: steel
gear ratio: 9,75:1
36 10.4835-400
pressure spring
material: spring steel
conductor: 1.80 mm
diameter: 16.20 mm
length: 45.00
spring action: 114.000
spring rating: 4.190
37 52.217-2
O-RING                                                                                Viton, black, 70
outside diameter: 16.00 mm
inner diameter: 12.00 mm
material thickness: 2.00 mm
38 10.4911-400
adjusting spindle
material: steel
type: 254, 254/2, 255, 255/2, 257, 257/2, 270, 270/2, 280
280/2, 281, 281/2, 282, 283, 283/2, 285, 285/2, 286, 286/2
287, 287/2
39 50.830
guard ring
diameter: 16.00 mm
thickness: 1.00 mm
material: spring steel
40 52.291
O-RING
perbunan, 70
outside diameter: 43.00 mm
inner diameter: 40.00 mm
material thickness: 1.50 mm
41 10.4147-400
worm gear
material: bronze
gear ratio: 15,5:1
42 10.615-411
SD-Ventil DN20
für viskose Medien
valve
Material : PP/1.4401/PTFE/VITON
43 10.615-411
SD-Ventil DN20
für viskose Medien
valve
Material : PP/1.4401/PTFE/VITON
44 50.866
guard ring                                                                              diameter: 55.00 mm
thickness: 2.00 mm
material: spring steel
45 51.560
NEEDLE BEARING
external diameter: 68,00
inner diameter: 55.000 mm
thickness: 25.000 mm
46 10.2078-4
side pane
outside diameter: 72.00 mm
inner diameter: 56.00 mm
material: steel
47 10.2032-4
eccentric shaft
material: steel
gear ratio: 26,5:1
48 51.588
DEEP GROOVE BALL BEARING
external diameter: 47,00
inner diameter: 17.000 mm
thickness: 14.000 mm
49 52.320
O-ring
FKM, black, 70
outside diameter: 47.00 mm
inner diameter: 43.00 mm
material thickness: 2.00 mm
50 10.5273-402
coupling
dimension: 19/24
51 50.867
parallel key
steel, 22.00, 6.00 mm
hight: 6.000 mm
52 50.1190
adjusting washer                                                                outside diameter: 22.00 mm
inner diameter: 16.00 mm
material: steel
53 10.5786-300
piston
material: steel
54 10.2063-4
pressure spring
conductor: 5.00 mm
diameter: 40.00 mm
length: 152.00
spring action: 687.000
spring rating: 8.927
55 10.5322-401
AMS kpl.
diaphragm protection system
56 10.5816-400
dosing diaphragm
material: PTFE
diameter: 171.00 mm
thickness: 0.70 mm
57 10.5705-201
dosing head
material: PVC
delivery rate: 194.00, 233.00, 270.00, 324.00, 332.00
398.00, 403.00, 484.00, 540.00, 550.00
version: finished part
pressure: 10.00 bar
dosing head size: 5
type: 255
58 10.5755-400
deaeration valve
version: complete
type: 254, 254/2, 255, 255/2, 257, 257/2
59 10.2113
60 52.215                                                                                   O-RING
Viton, black, 70
outside diameter: 51.00 mm
inner diameter: 45.00 mm
material thickness: 3.00 mm
61 10.5527-400
valve seat
material: 9S20K
62 10.2014-4
worm gear
material: bronze
gear ratio: 12,75:1
63 52.110
O-RING
perbunan, 70
outside diameter: 70.00 mm
inner diameter: 65.00 mm
material thickness: 2.50 mm
64 52.230
O-RING
FKM, black, 70
outside diameter: 46.00 mm
inner diameter: 38.00 mm
material thickness: 4.00 mm
65 52.230
O-RING
FKM, black, 70
outside diameter: 46.00 mm
inner diameter: 38.00 mm
material thickness: 4.00 mm
66 10.2148-41
valve body
material: PVC
version: suction valve
nominal width: DN32
connection: flange DN32
67 10.2153-41                                                                          valve seat
nominal width: DN32
material: PE
68 52.195
O-RING
perbunan, 70
outside diameter: 100.00 mm
inner diameter: 95.00 mm
material thickness: 2.50 mm
   
Chlorintion spare part
Item Part Number/ Description
69 Vacuum-gas-metering system
VGS-145
PN: 96709485 Type 145-200-10001
Full vacuum dosing regulator
for exact chlorine gas dosing
up to max. 200 kg/h. The
volume flow rate of the
chlorine gas is set with the
dosing regulator. Chlorine
gas dosing is done with the
integrated rotary flow meter.
This can be done manually
or automatically with a
stepper motor.
Vacuum connections for input and output for PVC pipe
DN40.

measuring device
medium: chlorine
dosing volume: 200 kg/h

adjusting valve
200 kg/h, chlorine
basic control unitchlorine
build: without sensor
electronic installation
electronics: automatic, manual
servomotor
230V50/60HZ, 4-20mA input
enclosure version
freestand.dev.cover foot close

indication
vacuum meter
medium: chlorine

measuring pipe support
injector vacuum, without sensor
pipework internal
nominal width: DN40
pipe 40/50

connection
nominal width: DN40
material: PVC
tube: pipe 40/50"

labelling
Grundfos
standard parts
ammonia, chlorine, sulphur dioxide, 0.00 bar
documentation
Instruction manual, multilingual, Instruction manual
multilingual, chlorine, English, german, English, german
70 Vacuum-gas-metering system
VGS-143
PN: 96681217 Type 143-040-10018
Full vacuum dosing regulator
for exact chlorine gas dosing
up to max. 20 kg/h. The
volume flow rate of the
chlorine gas is set with the
dosing regulator. Chlorine
gas dosing is done with theintegrated rotary flow meter.
This can be done manually
or automatically with a
stepper motor.
Vacuum connections for input and output for PVC pipe
DN20.
measuring device
medium: chlorine
dosing volume: 20 kg/h
adjusting valve
16 kg/h, 20 kg/h, chlorine
basic control unit
chlorine
build: without sensor
electronic installation
electronics: automatic, manual
servomotor
230V50/60HZ, 4-20mA input
enclosure version
freestand.dev.cover foot close
indication
vacuum meter
medium: chlorine
measuring pipe support
injector vacuum, without sensor
pipework internal
nominal width: DN25
pipe 25/32
connection
nominal width: DN20
material: PVC
tube: pipe 20/25"
labelling
Grundfosstandard parts
chlorine, 0.00 bar
documentation
Instruction manual, multilingual, Instruction manual
multilingual, chlorine, English, german, English, german
71 Change-over device
PN: 96681723 Type 185-1-10000
Design electric
Use Liquid

standard parts
ammonia, chlorine, sulphur dioxide, without bypass, 0.00
bar

servomotor
230 V, 50 Hz, 60 Hz, 15S/90 adjusted and painted
indication
manometer
type of contact: min. contact (openerI)
16.00 bar
medium: chlorine

control
voltage: 230 V
frequency: 50 Hz
protection level: IP 65
equipment: DIN / EN

labelling
Spanish
paint
colour: NCS2070 green
documentation
Instruction manual, multilingual, Instruction manual
multilingual, English, French, Spanish, german, English
French, Spanish, german
72 Vacuum regulator
VGS-148
PN: 96709675 Type 148-200-10007
Full vacuum regulator for
chlorine gas dosing up to
max 200 kg/h. The vacuum
regulator is suited for
installation on the wall. The
vacuum regulator is
reducing the over pressure
from the chlorine container
to the low pressure on the
vacuum side.
Vacuum output connection for PVC pipe DN40.

inlet valve
200 kg/h, chlorine
indication
manometer, 16.00 bar
medium: chlorine

connection
material: PVC
tube: PE-hose 8/11

inlet valve support
covering screw, pressure gauge, chlorine
position
pressure port: left
manometer connection: front side

labelling
Grundfos
testing method
medium: chlorine, sulphur dioxide
connection set
input connection: flange DN25 G1                                                               standard parts
70-200KG/H, chlorine, 0.00 bar
documentation
Instruction manual, multilingual, Instruction manual
multilingual, chlorine, English, german, English, german
   

کالاهای مرتبط