• اکچویتر (عملگر) خطی  ARCA Multi Spring Linear Actuator (Diaphragm type) series 811,812,MA

اکچویتر (عملگر) خطی ARCA Multi Spring Linear Actuator (Diaphragm type) series 811,812,MA

  • تولیدکننده: ARCA
  • مدل کالا: typ 812. 34632-S B5, typ 811. 44 UV-60-S, typ MA 60D6-125. 4S
ORDER
فعال کننده های پیستون پنوماتیک خطی (Multi Spring) برای راه اندازی شیرهای کنترلی در بیشترین کاربردهای پر تقاضا
در صنایع نفت و گاز به کار می رود.

کالاهای مرتبط