• شیر کنترل آرکا | ARCA Globe control valve ANSI 300 SERIES 6N

شیر کنترل آرکا | ARCA Globe control valve ANSI 300 SERIES 6N

  • تولیدکننده: ARCA
  • مدل کالا: 6N series
ORDER

کنترل ولو آرکا

ARCA Globe control valve
Model: ANSI 300 SERIES 6N


2-way valves, single seated
پارت نامبرهای موجود:
6N7-L2  DN 8
6N7-L1-  LN  DN  8
6N7-L1-LN1  DN  14

کالاهای مرتبط