• Oliver Valves Y53 Type 5 valve manifold / شیر چند راهه مدل 5   Y53

Oliver Valves Y53 Type 5 valve manifold / شیر چند راهه مدل 5 Y53

ORDER
شیرهای 5 راهه یOliver Valves Y53 برای نصب مستقیم بر روی ترانسمیتر های دیفرانسیلی سیگنال فشار طراحی شده است.که دارای
ورودی های جداگانه ایزوله کردن و تخلیه ی LP  & HP به علاوه ی شیر برابر کننده برای کالیبره کردن می باشد.
هر سر شیر سوزنی برای ایزوله کردن ایمن طراحی شده است.
دانلود دیتاشیت