• سنسور رطوبت Humidity Sensor PCE-P18D

سنسور رطوبت Humidity Sensor PCE-P18D

ORDER
این سنسور برای نشان دادن میزان رطوبت و دما استفاده می شود.
دانلود راهنمای مصرف کننده
مشخصات فنی:
Measuring range 0 to 100% RH
accuracy ± 2% (in the range 10% to 90% RH) ± 3% (remaining range)
Hysteresis ± 1% rh
temperature
Measuring range -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
accuracy
± 0.7% of the measuring range
Temperature Influence ± 25% / 10 °C / 50 °F
Output moisture sensor
Analog output (optional) 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Data interface RS-485 Modbus RTU
Transmission mode 8N1, 8N2, 8E1, 801
baud rate 4800 bps 9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps
General technical data Humidity sensor
Supply voltage 19 V ... 30 VDC
power <1.5 W
Ambient temperature -30 ... 85 °C / -22 ... 185 °F
Max. Humidity ≤ 95% rh
Preheating time 15 minutes
Degree of protection IP 65
Assembly Wall mounting
Dimensions (WxHxD) 35 x 58 x 118 mm / 1.3 x 2.2 x 4.6 in
Mass 125 g / 4.4 oz