• سنسور رطوبت Humidity Sensor PCE-P18L

سنسور رطوبت Humidity Sensor PCE-P18L

ORDER
این وسیله رطوبت و دما را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.
دانلود راهنمای مصرف کننده
مشخصات فنی:
 
 
Measuring range 0 ... 100 % RH
Accuracy

± 2 % (in the range 10% .... 90% RH)

± 3 % (remaining range)

Hysteresis ± 1 % RH
Temperature
Measuring range - 20 ... 60 °C
Accuracy ± 0.5 % of measuring range
Temperature effect ± 25 % / 10 °C
Output current 4 ... 20 mA
Max. connectable resistor at the output ≤ 500 Ω
Supply voltage 19 V ... 30 V  DC
Performance < 1.5 W
Setting the output size via DIP - switch
Ambient temperature - 30 °C ... 85 °C
Max. humidity ≤ 95 % RH
Preheating 15 minutes
Degree of protection IP 65
Mounting Wall mounting
Dimensions (W x H x D) 35 x 58 x 118 mm
Weight 125 g