• Infrared Thermometer PCE-778 | دماسنج مادون قرمز

Infrared Thermometer PCE-778 | دماسنج مادون قرمز

ORDER
دماسنج مادون قرمز pce-778 یک دستگاه سنجش دما است که از یک لیزر مادون قرمز برای اندازه گیری دما با فاصله استفاده می کند. اندازه گیری دمای بدون اتصال با دما سنج مادون قرمز برای دما هایی تا 800 درجه سانتی گراد مناسب است. دماهایی را که برای بدن انسان بسیار زیاد هستند را می توان با حفظ فاصله با pce-778 اندازه گیری کرد.
از دماسنج مادون قرمز می توان در صنایع غذایی، جلوگیری از هرگونه آتش سوزی، در صنایع شیمیایی و در صنایع انبار داری و حمل و نقل استفاده کرد.برای اندازه گیری دما اطمینان حاصل کنید که اندازه لیزر از مساحتی که دمای آن را می خواهد اندازه بگیرد کوچک تر باشد، اگر اینگونه نبود باید فاصله را کمتر کنید.
دماسنج pce-778 دارای امکاناتی نظیر بیشترین یا کمتریت دما، the HOLD، میانگین اندازه گیری، اندازه گیری دیفرانسیلی و حالات هشدار بیشترین/کمترین است.
نور پس زمینه خواندن اعداد را در هر محیطی مقدور می سازد. میزان انتشار دماسنج مادون قرمز قابل تنظیم توسط کاربر است ولی به طور پیش فرض 0.95 است.

دانلود کاتالوگ