• Anemometer PCE-ADL 11 | بادسنج

Anemometer PCE-ADL 11 | بادسنج

ORDER
بادسنج pce-adl 11 یک جمع کننده داده ها برای سرعت باد است. پیکر بندی باد سنج با نرم افزار مربوطه انجام شده که امکان تنظیمات چندگانه را فراهم می کند (The configuration on the wind measuring device is carried out via the supplied software and provides multiple settings for measurement).
بادسنج pce-adl 11 پارامتر های متفاوتی را می سنجد که شامل m / sec, km / h, knots, mph and ft / min می باشد.
علاوه بر پارامتر های اندازه گیری،فواصل اندازه گیری هم می توان تنظیم کرد.دیتالاگر تا 60000 مقدار اندازه گیری شده را ذخیره می کند.
پس از جمع آوری اطلاعات توست بادسنج pce-adl 11، می توان از طریق نرم افزار اطلاعات را بر روی کامپیوتر مشاهده کرد. نتایج کسب شده را میتوان به صورت های گرافیکی،منحنی و جدولی هم مشاهده کرد.
پروانه نصب شده بر روی دستگاه pce-adl 11 حتی در مقابل باد های ضعیف هم واکنش نشان می دهد.
برچسب ها: Pce-adl 11, بادسنج

کالاهای مرتبط