• Roughness Tester PCE-RT 2000 | زبری سنج

Roughness Tester PCE-RT 2000 | زبری سنج

ORDER
زبری سنج pce-rt 2000 برای اندازه گیری دقیق زبری سطح استفاده می شود. pce-rt 2000  را برای همه سطوح می توان استفاده کرد. زبری سطوح با زبری سنج pce-rt 2000 به طور کامل توسط سری پیه زوتاس ثبت می شود. زبری سنج pce-rt 2000 یک تستر جهانی است و در محدوده های Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc اندازه گیری می کند.
زبری سنج به راحتی بر روی سطوح برای اندازه گیری قرار می گیرد. در حین اندازه گیری میزان زبری سطح، کاوشگر دستگاه بر روی سطح قرار می گیرد و نمایشگر بزرگ OLED دستگاه pce-rt 2000 میزان زبری را نشان می دهد. علاوه بر نمایش عددی، دستگاه می تواند نتایج به دست آمده را به صورت گرافیکی هم نشان دهد.
زبری سنج pce-rt 2000 از یک باتری قابل شارژ استفاده می کند. همچنین دستگاه دارای قابلیت خاموش شدن خودکار برای بهبود عملکرد باتری است.
زبری سنج pce-rt 2000  دارای یک کابل micro-USB است و دستگاه با وصل شدن این کابل می تواند شارژ شود و همچنین اطلاعات به دست آمده توسط دستگاه را هم می توان با این کابل انتقال داد.
 
زبری متوسط = Rz
میزان زبری متوسط یا میانگین،یا همان میانگین حسابی بزرگترین میزان چند بخش مجاور که کاربر مایل به سنجش زبری آن ها است.
 
میانگین حسابی زبری = Ra
Ra را به طور کلی به عنوان یکی از پارمتر های زبری می شناسند. این معیار به معنای مقدار دقیق profile deviations در مکان مورد نظر می باشد.
 
بیشترین میزان زبری = Rt
بیشترین میزان زبری سطح (Rt) به میزان فاصله بین بیترین و کمترین مقدار اندازه گیری می گویند.
 
مقدار موثر = Rq
Rq همان مقدار موثر قسمت های یکسان در محدوده مشخص شده است.

 
برچسب ها: PCE-RT 2000, زبری سنج