• Thermocouple Calibrator PCE-TTC 30 | کالیبراتور ترموکوپل

Thermocouple Calibrator PCE-TTC 30 | کالیبراتور ترموکوپل

ORDER
کالیبراتور ترموکوبل pce-ttc 30 می تواند برای شبیه سازی ترموکوپل هاب مختلف با میلی ولت استفاده کرد. کالیبراتور ترموکوپل را می توان برای بسیاری از نمایشگرهای درجه حرارت و دما با اتصال ترموکوپل استفاده کرد. کالیبراتور ترموکوپل pce-ttc 30 ترموکوپل های معروفی نظیر K,T,S را شبیه سازی می کند.
شبیه ساز ترموکوپل ها دارای دقت 0.3 درجه سانتی گراد است.
علاوه بر مشخصات دقیق دما یا ولتاژ بسیار پایین تا 250 میلی ولت، کالیبراتور ترموکوپل می تواند در رمپ مود کار کند. که در اینجا حق انتخاب با کاربر است که رمپ باید به طور نامحدود کار کند یا در فواصل زمانی معین.
داده ها را هم می توان به وسیله رابط داخلی یا نرم افزاری به کامپیوتر منتقل کرد.

کالاهای مرتبط