برد مدیریت شبکه روزمونت FCC Card

  • تولیدکننده: ROSEMOUNT
  • مدل کالا: pwb 915 0072-36d part no:9150072-673
ORDER

FCC card ارتباطات مدارها را مدیریت می کند و قابل استفاده در انواع سیستم های سنجش، پایش و PLC می باشد.
pwb 915 0072-36d
Part Number:9150072-673

 

کالاهای مرتبط