• سنسور رطوبت Humidity Sensor PCE-P18-2

سنسور رطوبت Humidity Sensor PCE-P18-2

ORDER
این سنسور میزان رطوبت و دما را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. 
دانلود راهنمای مصرف کننده
مشخصات فنی:
Technical data humidity sensor PCE-P18-2
Humidity
Measuring range 0 ... 100 %RH
Accuracy ± 2 % (for range of 10 % .... 90 % RH)
± 3 % (residual range)
Hysteresis ± 1 % RH
Temperature
Measuring range - 20 ... 60 °C
Accuracy ± 0.5 % of measuring range
Temperature influence ± 25 % / 10 °C
Output humidity sensor
Electricity 4 ... 20 mA
Maximum suitable resistance at output ≤ 500 Ω
Data interface RS-485 Modbus RTU
Mode of transmission 8N1, 8N2, 8E1, 8O1
Signal rate 4800 Bit/s
9600 Bit/s
19200 Bit/s
38400 Bit/s
57600 Bit/s
General technical data humidity sensor 
Voltage supply 19 V ... 30 V DC
Power < 1.5 W
Surrounding temperature - 30 °C ... 85 °C
Max. air humidity ≤ 95 % RH
Preheating time 15 minutes
Protection grade IP 65
Montage wall montage
Measures (AxHxD) 35 x 58 x 118 mm
Weight 125 g
4 ... 20 mA Interfaces Both 4…20mA interfaces are not isolated galvanic from one another.