• سوئیچ فشار بیلوز Delta Controls Bellows Operated Pressure Switch

سوئیچ فشار بیلوز Delta Controls Bellows Operated Pressure Switch

  • تولیدکننده: delta controls
  • مدل کالا: bellows operated pressure switch 201/202/203 , 281
ORDER
سوئیچ فشاریا پرشر سوئیچ(Delta controls Pressure Switch) با استفاده از سیلندر بیلوز (bellows) مدار الکتریکی را در فشار تعیین شده فعال یا غیر فعال می کند.
این سوئیچ مقام در برابر آب و آتش است- براساس مدل های ATEX  وIECE و مناسب برای استفاده در محیط های سخت و دشوار است.

کالاهای مرتبط