• مقره رزین/ Bushing Insulator

مقره رزین/ Bushing Insulator

  • مدل کالا: Epoxy Resin Bushing contact
ORDER
Bushing Insulator 

Rated Voltage: 12/24/36 kV
Insulation: Epoxy Resin