• باس بار دیسکانکتور سفارشی برای پست های بدنه فلزی (Customized Busbar Disconnector)

باس بار دیسکانکتور سفارشی برای پست های بدنه فلزی (Customized Busbar Disconnector)

  • مدل کالا: Customized Mechanism
ORDER
باس بار دیسکانکتور سفارشی برای پست های بدنه فلزی (Customized Busbar Disconnector)
مکانیسم شامل سوئیچ ارت می باشد.
Rated Voltage: 12/24/48/110/220 V
Insulation: Sf6/ AIS
این مکانیسم قابل سفارش و طراحی با مشخصات فنی مورد نیاز شما می باشد.