• Multifunction pH Meter PCE-PHD 1  | پی اچ سنج چند کاره

Multifunction pH Meter PCE-PHD 1 | پی اچ سنج چند کاره

ORDER
PCE-PHD1 یک PHسنج چندکاره قابل حمل و یک دستگاه اندازه گیری با قابلیت های متعدد برای سنجش کیفیت آب است. PCE-PHD 1 دستگاهی با دقتی فوق العاده و قیمتی مناسب است، PHسنج چندکاره PCE-PHD1 در آزمایشگاه ها، آزمایش SITU برای مقدار ph، اکسایش، رسانایی،میزان نمک،سطح اکسیژن و دمای آب به کار می رود. کالیبراسیون سه نقطه ای و ضمانت جبران درجه حرارت خودکارو دقت اندازه گیری بالا حتی در صورت اندازه گیری های مختلف.
PCE-PHD 1 با هر دو نوع الکترود ph و الکترود رسانایی عرضه شده. الکترود های دیگر و آداپتور برای شارژ و کیت نرم افزاری با کابل rs-232 هم در فروشگاه در صورت نیاز برای خرید موجود است.
PCE-PHD1 همانند یک دیتا لاگر با زمان دقیق عمل می کند. تمامی مقادیر سنجیده شده به صورت مستقیم در SD card وارد شده با فرمت ماکروسافت اکسل ذخیره می شوند یا با درگاه rs-232 به کامپیوتر منتقل می شوند. بنابر این برای ارزیابی داده ها هیچ نرم افزار اضافی لازم نیست.

دانلود کاتالوگ

 

کالاهای مرتبط