• Process Calibrator PCE-RTD 20 | کالیبراتور فرآیند

Process Calibrator PCE-RTD 20 | کالیبراتور فرآیند

ORDER
کالیبراتور فرآیند RTD محصول pce-rtd 20 برای شبیه سازی مقاومت ها و مقاومت سنسور های دمایی به کار می رود. فرآیند کالیبراتور RTD را می توان به عنوان کالیبراتور دستگاه های سنجش دما استفاده کرد. علاوه بر شبیه سازی مقاومت ها ، کالیبراتور RTD دارای یک حالت اندازه گیری برای ولتاژ،جریان و مقاومت دارد. هر دو حالت ذکر شده به طور جداگانه کار می کنند.
کالیبراتور فرایند RTD دارای مشخصات متفاوتی برای سنسور های RTD است. پس یک کالیبراسیون کامل برای انواع مختلفی از دما سنج ها امکان پذیر است. کالیبراتور فرایند RTD دارای دقت اندازه گیری 0.02% در تمام محدوده ها و حالات اندازه گیری است.
فرآیند کالیبراتور RTD محصول pce-rtd 20 مجهز به یک رابط mini-USB است. از این رابط می توان برای بار گذاری اطلاعات یا انتقال آنها نیز استفاده کرد.