• فازمتر|Phase-Power Meter C.A 8230-AmpFlex-450

فازمتر|Phase-Power Meter C.A 8230-AmpFlex-450

  • تولیدکننده: PCE Instruments
  • مدل کالا: C.A 8230-AmpFlex-450
ORDER
مشخصات
Technical Data 1-Phase-Power Meter C.A 8230-AmpFlex-450
Voltage 6 ... 600 V
Power 30 A ... 6500 A
Basic accuracy 0.5%
Measuring values Min, max, AVG, peak, crest factor
Power 1.2 VA…3.9 MVA
Energy measurement yes
Harmonic (IEC 61000-4-5) THD V, A, VA, 50 harmonic RMS and %
Flicker PST short-time powerline flicker
Motor start-up power yes + graphic display
Threshold test yes
Rotary field-direction yes
Storage 1.5 MB
Frequency of fundamental oscillation - 40…70Hz
Sampling frequency 12.8 kHz
Power supply Adapter/ NiMH battery
Battery operating time 40 hrs (without background lightning)
16 hrs (with background lightening)
Display Coloured LC-Display
Electrical security IEC 61010 CAT III 600 V
IP code IP 54
Dimensions 211 x 208 x 60 mm / 8.3 x 8.1 x 2.3 in
Weight 880 g / 31 oz

معرفی:
کنور تکفاز توان به طور اتوماتیک نوع مبدل جریان متصل شده را نشان می دهد، چه ولتاژ rms متناوب AC باشد چه DC,
(مقدار ماکسیمم تمام موج های هارمونیک) کنتور تکفاز تمامی داده ها را از طریق نمایش هندسی آن ها در شکل موج نشان می دهد.