• فازمتر|Phase-Power Meter PCE-GPA 62

فازمتر|Phase-Power Meter PCE-GPA 62

ORDER
مشخصات:
Voltage measurement 4.0 ... 600.0 V RMS value ± 0.5% of the measured value ± 5 digits / 0.1 V
Voltage peaks (> 10V) 50 Hz - 60 Hz / ± 5% ± 50 digits
Current measurements 4.0 ... 1500.0 A real ± 1% V. of the measured value ± 5 digits / 0.01 A
Current peaks (> 20A) 50 Hz - 60 Hz / ± 5% ± 50 digits
Active power P 10 W ... 9999 kW in 5 measurement ranges
± 1% of the value + 20 digits (>20 V y >20 A)
± 2% of the value + 40 digits (>20 V y >20 A)
0.1 W ... 1 kW according to the measurement range
Apparent power S 10 VA ... 9999 kVA in 5 measurement ranges
± 1% of the value + 20 digits (>20 V y >20 A)
± 2% of the value + 40 digits (>20 V y >20 A)
0.1 VA ... 1 kVA according to the measurement range
Reactive power Q 10 VAr ... 9999 kVAr in 5 measurements ranges
± 1% of the value + 20 digits (>20 V y >20 A)
± 2% of the value + 40 digits (>20 V y >20 A)
0.1 VAr ... 1 kVAr according to the measurement range
PF power factor 0.000 ... 1.000
± 0.04 (>20 V >20 A) / 0,001
± 0.1 (>20 V >20 A) / 0,001
Phase angle -180 ... +180 / ±1 / 0,1
0 ... +360 / ±1 / 0,1
Frequency measurement (U > 50 V) 46 ... 65 Hz
±0.3 Hz / 0.1 Hz
Active energy 0 ... 999.999 kWh
± 1% of the value + 20 digits
Apparent energy 0 ... 999.999 kVAh
± 1% of the value + 20 digits
Reactive energy 0 ... 999.999 kVarh
± 1% of the value + 20 digits
Harmonics in the voltage (relative)
50 - 60 Hz > 80 V AC
1 - 20 th / ± 2% / 0.1%
21 - 50 th / ± 4% of the value ± 2% / 0.1%
Harmonics in the voltage (absolute)
50 - 60 Hz > 80 V AC
1 - 20 th / ± 2% / 0.1%
21 - 50 th / ± 4% of the value ± 0.5% / 0.1%
Harmonics in the current (relative)
50 - 60 Hz > 80 V AC
1 - 20 th / ± 2% / 0.1 %
21 - 50 th / ± 4% of the value ± 2% / 0.1 %
Harmonics in the current (absolute)
50 - 60 Hz > 80 V AC
1 - 20 th / ± 2% of the value ± 0.4 A / 0.1 A
21 - 50 th / ± 4% of the value ± 0.4 A / 0.1 A
Total harmonic distortion (THD-F)
50 - 60 Hz > 80 V y > 20 A
0.0 - 20% / 2% / 0.1%
20.1 - 100% / ± 6% of the value ± 1% / 0.1%
100.1 - 999.9 % / ± 10% of the value ± 1% / 0.1%
Max. clamp opening 55 mm / 2.2 in
Range selection Auto
Overload indication "OL = Overload
Memory 50.000 readings
Interface USB
Software and data cable included in the delivery. They can be used with 
Win 2000, XP, ME
Display graphic LCD display, 128 x 64 with backlight
Power supply 2x 1.5V AA batteries
Energy consumption Approx. 10-mA
Dimensions 271 x 112 x 46 mm / 10.6 x 4.4 x 1.8 in
Weight 650 g /  1.4 lbs with batteries
Operating conditions 85% max. R.H. / -10 ... 50°C / 14 ... 122°F
Protection / Standards CAT III 600 V / EN 61010-2-032
برای جزئیات بیشتر : دانلود دفترچه راهنمای کاربر  ،  دانلود  دیتاشیت (datasheet)
معرفی:
مولتی متر دیجیتال سه فاز PCE-GPA 62  در اندازه گیری های  سه فاز و تک فازِ توان فعال ، غیر فعال ، ظاهری ،شاخص توان ،
زاویه فاز ، انرژِی ، ولتاژ ، جریان و همچنین قله ها و هارمونیک ها  تا 50 درجه شکل موج هارمونیکی ، استفاده می شود.