• فیلتر مادون قرمز (فروسرخ)| Hikvision IR Filter

فیلتر مادون قرمز (فروسرخ)| Hikvision IR Filter

 • تولیدکننده: Hikvision
 • مدل کالا: IR Filters
ORDER

فیلتر مادون قرمز (فروسرخ) Hikvision IR Filter


امواج مادون قرمز (Infrared) نوعی از امواج الکترومغناطیس هستند که بعد از برخورد با جسم موجب گرم شدن آن می‌شود. این امواج همان پرتوهای نامرئی خورشید هستند که موجب گرما می شوند. این امواج دارای طول موج بیش تر از امواج مرئی هستند. به همین دلیل در نمودار طیف الکترومغناطیس بعد از امواج مرئی (قابل مشاهده) قرار دارد. به همین سبب به آن‌ها امواج فروسرخ یا مادون قرمز می‌گویند.
فیلترهای مادون قرمز قابلیت فیلتر کردن تمامی طیف‌های نور، به غیر از یک طول موج معین را دارند که بر این اساس، شما باید متناسب با نیاز خود فیلتر مناسب را انتخاب کنید.

فیلترهای موجود:
 
 • 25mm
 • 27mm
 • 28mm
 • 30mm
 • 30.5mm
 • 37mm
 • 37mm
 • 40.5mm
 • 43mm
 • 46mm
 • 49mm
 • 52mm
 • 55mm
 • 58mm
 • 62mm
 • 67mm
 • 77mm
 • 82mm
   

کالاهای مرتبط