• Contact / Non-Contact Food Temperature Meter PCE-IR 100 | دما سنج غذا تماسی/بدون تماس

Contact / Non-Contact Food Temperature Meter PCE-IR 100 | دما سنج غذا تماسی/بدون تماس

ORDER
pce-ir 100 هم یک دماسنج مادون قرمز بدون تماس برای اندازه گیری دما سطح غذا و هم یک دماسنج میله ای برای اندازه گیری دمای درون غذا است. pce-ir100 به شما اجازه می دهد به راحتی و به سرعت دمای سطح غذا را بسنجید بدون اینکه غذا را آلوده کنید و همچنین این امکان هم نیز وجود دارد که با استفاده از پراب باکیفیت دستگاه دما داخل آن را هم اندازه گیری کنید.
می توانید دستگاه را به یک ابزار کارآمد به همراه آنالیز خطر و سیستم HACCP تبدیل کنید.
سیستم HACCP ایجاد شده تا از سلامت غذا و کیفیتش اطمینان حاصل کنند. غذا ها را نمی توان در چرخه قرار داد اگر که استاندارد هایی مثل HACCP را رعایت نکنند. بررسی دمای غذا باید به طور مداوم در همه زنجیره انجام شود تا جایی که غذا به مقصد نهایی می رسد.

دانلود کاتالوگ

کالاهای مرتبط