• Magnetic Stirrer PCE-MSR 450 | همزن مغناطیسی

Magnetic Stirrer PCE-MSR 450 | همزن مغناطیسی

ORDER
همزن مغناطیسی pce-msr 450 برای همزدن موادی تا 20 لیتر به کار می رود. سرعت هم زدن قابل انتخاب است. سرعت چرخش را می توان بین 200 تا 2200 دور در دقیقه انتخاب کرد. همچنین سرعت ها در حین چرخش هم قابل تغییر است یا می توان برای دستگاه با تایمر زمان تعیین کرد و زمان آن را می توان بین 1 تا 999 دقیقه تعیین کرد.
همچنین در دستگاه pce-msr 450 می توان قابلیت continuous operation یا pulse mode را فعال کرد همچنین دستگاه دارای قابلیت slip detection نیز هست.
در یک بازه زمانی مشخص به طور متناوب دستگاه می تواند به طور ساعتگرد یا پاد ساعتگرد بچرخد.
دستگاه به همراه خود دارای یک میله همزن استاندارد 25 میلی متری است.حداکثر می توان مایعاتی تا 20 لیتر را در دستگاه ریخت و شروع آرام و تند شدن به مرور باعث جلوگیری از ترشح و یا ریختن می شود.

کالاهای مرتبط