PIETRO FIORENTINI

پیتروفورنتینی PIETRO FIORENTINI شرکتی ایتالیایی است.این شرکت در زمینه های تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه صنایع گوناگون نظیر نفت و گاز,صنایع غذایی و .. فعالیت دارد و تولیدکننده تجهیزات صنعتی متناسب با نیاز صنایع می باشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.