تستر سیستم تهویه مطبوع | HVAC Meter / HVACR Tester

تستر سیستم تهویه مطبوع | HVAC Meter / HVACR Tester
تست، تنظیم، و بالانس (TAB) ، سه گام مهم در رسیدن به کارکرد صحیح سیستم های گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع (HVAC) و برودت (HVACR) می باشند. هر کدام از ابزار HVAC یک جنبه ی مهم از بالانس، تست و تنظیم  را پشتیبانی می کند. از کاربردهای این ابزارها می توان از تشخیص نشتی در لوله های برودت، پیداکردن ایرادات احتمالی الکتریکی شامل پمپ ها، کمپرسورها، سیستم جرقه زنی و سیم های سنسور شعله نام برد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.