سیلندر Cylinder

این شرکت تامین کننده انواع سیلندرهای ویژه و جامبو سیلندر با ظرفیت و فشار بالا می باشد. jumbo cylinder