سنسور/ حسگر ویبره / لرزه vibration sensor

سنسور/ حسگر ویبره / لرزه vibration sensor
سنسورهای لرزش سنسورهایی برای اندازه گیری ، نمایش و تجزیه و تحلیل سرعت خطی ، جابجایی و مجاورت یا شتاب است. لرزش - هرچند ظریف و غافل از حواس انسان است - نشانه ای از وضعیت ماشین است.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.