سنسور/ حسگر التراسونیک Ultrasonic Sensor

سنسور/ حسگر التراسونیک Ultrasonic Sensor
سنسورهای اولتراسونیک فاصله را با استفاده از امواج التراسونیک اندازه گیری می کنند.
سر سنسور موج اولتراسونیک ساطع می کند و موج برگشت یافته از هدف را دریافت می کند. سنسورهای اولتراسونیک با اندازه گیری زمان بین انتشار و دریافت ، مسافت را تا هدف اندازه گیری می کنند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.