دیتکتورها Detectors

دیتکتورها Detectors

دتکتور یک حسگر و یا آشکار ساز و هشدار دهنده وقوع خطر از نوع آتش و آتش سوزی می باشد.

دتکتور انواع مختلفی دارد، که هر نوع آن با مکانیزمی طراحی شده که نسبت به یکی از عوامل از مولفه های حضور آتش از جمله :

وجود دود ـوجود حرارت – وجود مونوکسید کربن و….. واکنش نشان می دهند  و اعلام هشدار می کنند.


شرکت راههای طلایی البرز تامین کننده انواع دیتکتورها detectors با برندهای معتبر می باشد.