وکیوم سوئیچ ها Vacuum Switches

وکیوم سوئیچ ها Vacuum Switches
سوئیچ های خلاء نوعی سوئیچ فشار است که در انتهای خلاء طیف فشار کار می کند. آنها فشار خلا را (فشار منفی) اندازه گیری می کنند. هدف اصلی آنها نظارت بر وضعیت خلاء و باز یا بسته شدن اتصال در هنگام تغییر سطح خلاء یک مایع یا گاز است.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.