رادار لول ترانسمیتر/ Radar Level Transmitters

رادار لول ترانسمیتر/ Radar Level Transmitters

از رادار لول ترانسمیتر برای اندازه گیری سطح استفاده می‌شود، اصول كاركرد ترانسمیترهای راداری مانند روش اولتراسونيك است، با اين تفاوت كه موج اولتراسونيك بسيار وابسته به شرايط محيطي كه از آن عبور مي‌كند،سرعتهای متفاوتي دارد. اما در رادارها سرعت موجالكترومغناطيسي تابيده به سطح سيال به ثابت دی‌الكتریکی سيال وابسته است . اين ثابت جزء خواص ذاتي سيال و كمتر متاثر از عواملي مانند تغييرات دمایی و غيره است.

شرکت راه های طلایی البرز تامین کننده رادار لول ترانسمیتر  radar level transmitters  با انواع برندهای محتلف میباشد. 
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.