ترانسمیترها - Transmitters

ترانسمیترها -  Transmitters

راه های طلایی البرز، تامین کننده انواع  ترانسمیترهای مختلف به شرح ذیل با برندهای siemens,abb,E+H,P+F,yokogawa,foxboro,ge,ifm,proxitron
,bulluff,cemb,its,ashcroft,metso,wika,rrosemount,bentlynevada,fisher,honeywell,masoneilan ,termoelectra,magnetrol,sick,omega,autonics,nuovafima می باشد:

  • position transmitters پوزیشن ترانسمیترها
  • flow transmitters فلو ترانسمیترها
  • pressure transmitters ترانسمیتر فشار: پرشرترانسمیترها
  • temperature transmitters ترانسمیتر  دما: تمپریچر ترانسمیترها
  • radar level transmitters رادار لول ترانسمیتر
  • speed transmitters ترانسمیترهای سرعت
  • level transmiter لول ترانسمیتر

مقایسه کالا (0)


نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)