دوربین ثبت و تشخیص شماره پلاک | ( Automatic Number-plate Recognition Camera (ANPR

دوربین ثبت و تشخیص شماره پلاک | ( Automatic Number-plate Recognition Camera (ANPR
دوربین های ثبت شماره پلاک با بهره وری از سنسور تشخیص کاراکتر (اعداد و حروف) اپتیکال، می تواند شماره پلاک خودرو های عبوری را تشخیص داده و در صورت نیاز ذخیره کنند.
این دوربین ها در مناطق شلوغ و همچنین در محدوده های ترافیکی با شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند و عمدتا قابلیت تشخیص سرعت متوسط را نیز دارا می باشند.

 هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.