پمپ | Pumps

پمپ | Pumps

این شرکت تولید کننده انواع پمپ های ذیل  Pumps با برندهای grundfos alldoscheonsei  vogel , dia pump ,ksb ,hitachi ,ebara ,kawasaki 

  • Vacuum Pumps وکیوم پمپ
  • Hydraulic Pumps هیدرولیک پمپ
  • high temperature special pumps پمپهای خاص برای دمای بالا
  • Dosing & Injection Pumps پمپهای تزریق و دوزینگ
  • chemicals special pumps پمپهای انواع مواد شیمیایی
  • Process Pumps پروسس پمپ/پمپ فرآیندی
  • Centrifugal Pumps پمپهای سانتریفوژ
  • Molten solfur pumps مولتن سولفور پمپ/پمپ گوگرد مذاب

مقایسه کالا (0)


نمايش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)