جستجوکالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


پست برق سیار  /  Mobile Substation

پست برق سیار / Mobile Substation

Mobile Substation Rated Voltage: 154kV/250kV Rated Current: 1250A/2500A/4000A Rated Short Circuit Current: Up to 50kA Insulation: AIS/Sf6 ..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

  Outdoor On-Load Switch Rated Voltage: 12/24/36 kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) /  Indoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Indoor On-Load Switch

Indoor On-Load Switch Rated Voltage: 36kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA/21kA Insulation: Sf6   ..

پست برق فشار متوسط / Outdoor MV.Sheet Metal Substation

پست برق فشار متوسط / Outdoor MV.Sheet Metal Substation

Outdoor MV.Sheet Metal Substation Rated Voltage: 12/24/36kV Rated Current: 630A/1250A/2500A Rated Power: Up to 4000kVA Insulation: AIS ..

پست برق فشار متوسط / Outdoor MV-Sheet Metal Substation

پست برق فشار متوسط / Outdoor MV-Sheet Metal Substation

Outdoor MV-Sheet Metal Substation Rated Voltage: 12/24/36kV Rated Current: 630A/1250A/2500A Rated Power: Up to 4000kVA Insulation: AIS ..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) /  Indoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Indoor On-Load Switch

Indoor On-Load Switch Rated Voltage: 12/24kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA/21kA Insulation: Sf6   ..

پست برق فشار پایین دارای سوئیچ گیر / Indoor/Outdoor LV Panel/Switchgear Substation

پست برق فشار پایین دارای سوئیچ گیر / Indoor/Outdoor LV Panel/Switchgear Substation

Indoor/Outdoor LV Panel/Switchgear Rated Voltage: 400V Rated Current: 1250A/2500A/4000A Rated Short Circuit Current: up to 120 kA Insulation: AI..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

Outdoor On-Load Switch Rated Voltage: 12/24/36kV Rated Current: 630A Rated Short Circuit Current: 16kA/21kA Insulation: AIR   ..

نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)