جستجوکالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

  Outdoor On-Load Switch Rated Voltage: 12/24/36 kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) /  Indoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Indoor On-Load Switch

Indoor On-Load Switch Rated Voltage: 36kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA/21kA Insulation: Sf6   ..

سوئیچ (کلید) قطع بار و مدار شکن خط راه آهن / Railway On-Load  Switch

سوئیچ (کلید) قطع بار و مدار شکن خط راه آهن / Railway On-Load Switch

  Railway On-Load Switch Rated Voltage: 27.5 kV Rated Current: 2000A Rated Short Circuit Current: 31.5kA Insula..

سوئیچ (کلید) قطع بار و مدار شکن خط راه آهن / Railway On-Load  Switch

سوئیچ (کلید) قطع بار و مدار شکن خط راه آهن / Railway On-Load Switch

  Railway On-Load Switch Rated Voltage: 27.5 kV Rated Current: 2000A Rated Short circuit Current: 31.5kA Ins..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) /  Indoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Indoor On-Load Switch

Indoor On-Load Switch Rated Voltage: 12/24kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA/21kA Insulation: Sf6   ..

سوئیچ گیر فشار متوسط با عایق SF6 و آنلود سوئیچ  / Indoor Sf6 RMU with On-Load Switch

سوئیچ گیر فشار متوسط با عایق SF6 و آنلود سوئیچ / Indoor Sf6 RMU with On-Load Switch

Indoor Sf6 RMU with On-Load Switch Rated Voltage: 12/24/36kV Rated Current: 630A/1250A Rated Short Circuit Current: 16kA/25kA ..

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

کلید قطع جریان (آنلود سوئیچ) / Outdoor On-Load Switch

Outdoor On-Load Switch Rated Voltage: 12/24/36kV Rated Current: 630A Rated Short Circuit Current: 16kA/21kA Insulation: AIR   ..

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)