• Meat pH Meter PCE-PH20M | پی اچ سنج گوشت

Meat pH Meter PCE-PH20M | پی اچ سنج گوشت

ORDER
phسنج pce-ph20 برای اندازه گیری میزان دقیق ph در غذا و گوشت ساخته شده. pce-ph20 در برابر آب مقاوم است و برای اندازه گیری سریع و دقیق ph به کار می رود. با کمک صفحه نمایش می توان اعداد سنجیده شده را به راحتی خواند.
pce-ph20 دارای بدنه ای محکم و ضد آب با گواهی ip67 است و می توان از آن در شرایط سخت هم استفاده کرد. کالیبره کردن همیشه سنجیدن دقیق را ضمانت می کند و می توان با کیت ها و ابزار های موجود برای کالیبراسیون این کار را انجام داد.

 

کالاهای مرتبط