• سنسور فاصله سنج القایی پروکسیترون / (Proxitron Inductive Proximity Switch( IK Series

سنسور فاصله سنج القایی پروکسیترون / (Proxitron Inductive Proximity Switch( IK Series

 • تولیدکننده: PROXITRON
 • مدل کالا: IKD,IKH,IKG,IKI,IKK,IKQ,IKZ
ORDER
سنسور فاصله سنج القایی پروکسیترون

مدل های قابل تامین:
 • IKD 045
 • IKG 040
 • IKH 020
 • IKH 030
 • IKH 035
 • IKH 045
 • IKHT 019
 • IKI 025
 • IKK 040
 • IKQ 020
 • IKZ 471
 • IKZ 474
 • IKZ 475

کالاهای مرتبط