• سنسور های خازنی هوشمند پروکسیترون / Proxitron Capacitive Smart Sensors

سنسور های خازنی هوشمند پروکسیترون / Proxitron Capacitive Smart Sensors

  • تولیدکننده: PROXITRON
  • مدل کالا: KKRH 035.23 G,KKRH 035.23 G EX,KKU 003.19,KKH 020.0 RT2
ORDER
سنسور های خازنی هوشمند پروکسیترون / Proxitron Capacitive Smart Sensors 
 
پارت نامبرهای قابل تامین:
  • KKRH 035.23 G
  • KKRH 035.23 G EX
  • KKU 003.19
  • KKH 020.0 RT2