• temperature control valve switch type DAH 435 -4122/ سوئیچ کنترل دما

temperature control valve switch type DAH 435 -4122/ سوئیچ کنترل دما

ORDER
سوئیچ کنترل دما  مکانیزمی برای اندازه گیری دما است که عملکرد آن وابسته به تغییرات دما در محیط است.
سوئیچ DAH 435-4122 تولید شده توسط  MERCOID INSTRUMENTS قابل تامین توسط راههای طلایی البرز
 

کالاهای مرتبط