• بوبین های باز و بست شنت /  Shunt Opening-closing Coil

بوبین های باز و بست شنت / Shunt Opening-closing Coil

  • مدل کالا: Shunt Coil
ORDER

بوبین باز و بست شنت
Shunt Opening-Closing Coils
Rated Voltage: 12/24/48/110/220 V
Insulation: SF6/AIS/Vacuum

کالاهای مرتبط