• مکانیسم گیربکس سفارشی ساخت  / Customized Gear Boxes

مکانیسم گیربکس سفارشی ساخت / Customized Gear Boxes

  • مدل کالا: customized
ORDER
مکانیسم های گیربکس دارای سوئیچ آنلود ( کلید قطع جریان ) و کلید مدارشکن ( دژنکتور ) قابل سفارش و ساخت متناسب با مشخصات فنی مورد نظر شما
Rated Voltage: 12/24/48/110/220 VDC 

کالاهای مرتبط