• مکانیسم کلید مدارشکن ( دژنکتور ) دستی برای پست های بدنه فلزی / Vacuum Circuit Breaker Trolley for  Metal-Clad Substations

مکانیسم کلید مدارشکن ( دژنکتور ) دستی برای پست های بدنه فلزی / Vacuum Circuit Breaker Trolley for Metal-Clad Substations

  • مدل کالا: Customized VCB trolley
ORDER
مکانیسم کلید مدارشکن ( دژنکتور ) دستی برای پست های بدنه فلزی
Rated Voltage: 12/24/48/110/220 V
Insulation: AIS

 
قابل طراحی و تامین با مشخصات فنی مورد نظر و متناسب با نیاز شما

کالاهای مرتبط