• Thickness Gauge PCE-CT 65 | ضخامت سنج

Thickness Gauge PCE-CT 65 | ضخامت سنج

ORDER
pce-ct 65 یک ضخامت سنج است که از القا مغناطیسی (برای اجسام آهنی) یا جریان ادی (برای اجسام غیر آهنی) اندازه گیری غیر مخرب پوشش و ضخامت فیلم خشک (DFT) بر روی لایه های فلزی مثل آهن یا آلومینیوم به کار می رود. این ضخامت سنج برای بازرسی رنگ خودرو، تست قطعات پوشش داده شده، برنامه های کنترل کیفیت و تست سطوح رنگ شده یا پوشیده شده با پودر مناسب است.
pce-ct 65 دارای یک نرم افزار کامپیوتر با استفاده راحت است که به شما اجازه می دهد آنالیز هایی با جزییات از نتایج خود در کامپیوتر مشاهده کنید.
داده های اندازه گیری شده بر روی جدول به شما نمایش داده می شوند و با انتخاب حالات و فیلتر های مختلف می توانید داده های تخصصی تر و مورد نیاز خود را پیدا کنید. آماری که به شما ارائه می شود شامل: بیشترین، کمترین و میانگین مقدار در هر گروه است.آمار اجسام آهنی و غیر آهنی می توانند به صورت جدا نمایش داده شوند.
نرم افزار همچنین می تواند به خاطر بسپارد که چه تعداد داده برای هر گروه ذخیره کرده و خوانده.

دانلود کاتالوگ

برچسب ها: PCE-CT 65, ضخامت سنج

کالاهای مرتبط