• Defectoscope PCE-USC 30 | عیب سنج

Defectoscope PCE-USC 30 | عیب سنج

ORDER
عیب سنج pce-usc 30 برای تست ها و ارزیابی های غیر مخرب لوازم الکترونیکی طراحی شده. این عیب سنج دستی قابل حمل قابلیت تشخیص نقص های سطحی و اندازه گیری زخامت لایه ها با استفاده از یک جریان جاری را داراست. عیب سنج pce-usc 30 همچنین می تواند میزان رسانایی فلزات را شناسایی کند.

عیب سنج pce-usc 30 برای تشخیص تست جوش ، تشخیص ترک، تضمین و کنترل کیفیت ، تست مخازن شیمیایی و نفت و گازaviation component testing of turbine blades, and pipeline and container testing in the chemical, oil and gas industries

دانلود کاتالوگ 1

دانلود کاتالوگ 2
برچسب ها: PCE-USC 30, عیب سنج