• Magnetic Stirrer PCE-MSR 100 | همزن مغناطیسی

Magnetic Stirrer PCE-MSR 100 | همزن مغناطیسی

ORDER
pce-msr 100 یک همزن مغناطیسی است که معمولا در آزمایشگاه ها برای اطمینان اینکه تمام مایع دارای غلظت و دمای یکسان وهمگن است به کار می رود.
همزن مغناطیسی وسیله ای مناسب برای آزمایشگاه ها جهت تحقیقات و کنترل کیفیت می باشد.

دانلود کاتالوگ

کالاهای مرتبط