Bosch GmbH

شرکت بوش Bosch یک شرکت چندملیتی می باشد که ابتدا در آلمان تاسیس شد.این شرکت فنی-مهندسی از شناخته شده ترین و بزرگترین مجموعه های تولیدی صنعتی می باشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.