GEA

GEA گ.آ کمپانی آلمانی بزرگ و بین المللی شناخته شده در صنایع غذایی می باشد.همچنین از فعالیت های اصلی این شرکت می توان به ساخت و تولید تجهیزات صنایع تبدیلی به ویژه تجهیزات مورد استفاده در سیستم های سرمایشی برای سردخانه ها اشاره کرد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.